Đĩa phanh thông thường

  • Đĩa phanh, được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

    Đĩa phanh, được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

    Phanh Santa cung cấp đĩa phanh thông dụng cho các loại xe từ Trung Quốc.Chất lượng của vật liệu và tay nghề là hạng nhất.Các đĩa được thiết kế chính xác cho từng mẫu xe để tạo ra hiệu quả phanh tốt nhất có thể.

    Chúng tôi có phương pháp thực hiện rất chính xác, không chỉ trong việc kết hợp các vật liệu mà còn trong quá trình sản xuất chúng - bởi vì việc sản xuất chính xác là yếu tố quyết định để phanh an toàn, không rung và thoải mái.