Trống phanh xe tải

  • Trống phanh có xử lý cân bằng

    Trống phanh có xử lý cân bằng

    Phanh tang trống thường được sử dụng nhiều nhất trên các xe thương mại hạng nặng.Phanh ông già Noel có thể cung cấp trống phanh cho tất cả các loại xe.Chất liệu được kiểm soát chặt chẽ và trống phanh được cân bằng tốt để tránh rung lắc.